Indian States and Their Festivals List PDF

0.10 MB / 1 Pages
0 likes
share this pdf Share
DMCA / report this pdf Report
Indian States and Their Festivals List

Indian States and Their Festivals List

India All State Festival List

STATE Festival Names List
Andhra Pradesh Dasara, Ugadi, Deccan Festival, Brahmotsavam
Arunachal Pradesh Reh, Boori Boot, Myoko, Dree, Pongtu, Losar, Murung, Solang, Mopin, Monpa festival
Assam Ambubachi, Bhogali Bihu, Baishagu, Dehing Patkai
Bihar Chhath Puja, Bihula
Chattisgarh Maghi Purnima, Bastar Dussehra
Goa Sunburn festival, Ladain, Mando
Gujarat Navratri, Janmashtami, Kutch Utsav
Haryana Baisakhi
Himachal Pradesh Rakhadumni, Gochi Festival
Jharkhand Karam Utsav, Holi, Rohini, Tusu
Jammu and Kashmir Har Navami, Chhari, Bahu Mela, Dosmoche
Karnataka Mysore Dasara, Ugadi
Kerala Onam, Vishu
Madhya Pradesh Lok-rang Utsav, Tejaji, Khajuraho festival
Maharashtra Ganesh Utsav, Gudi Padva
Mizoram Chapchar Kut Festival
Meghalaya Nongkrem festival, Khasis festival, Wangla, Sajibu Cheiraoba
Manipur Yaoshang, Porag, Chavang Kut
Nagaland Hornbill festival, Moatsu Festival
Odisha Rath Yatra, Raja Parba, Nukahai
Punjab Lohri, Baisakhi
Rajasthan Gangaur, Teej, Bundi
Sikkim Losar, Saga Dawa
Tamil Nadu Pongal, Thaipusam, Natyanjali Festival
Telangana Bonalu, Bathukamma
Tripura Kharchi Puja
Uttarakhand Ganga Dussehra
Uttar Pradesh Ram Navmi, Ganga Mahotsav, Navaratri, Khichdi
West Bengal Durga Puja

List of Indian States and Their Festivals

Region Festival Month
North India Makar Sankranti January
Baisakhi April
Ladakh harvest festival September
Lohri January
Basant Panchami January
South India Onam August
Pongal January
Ugadi March
Vishu April
East & West India Bhogali Bihu January
Wangala November
Ka Pomblang Nongkrem November
Nuakhai August
Gudi Padwa March
Nabanna November-December

Download Indian States and Their Festivals List PDF

Free Download
Welcome to 1PDF!