Kargil War Martyrs List PDF

1.54 MB / 2 Pages
0 likes
share this pdf Share
DMCA / report this pdf Report
Kargil War Martyrs List
Preview PDF

Kargil War Martyrs List

List of All Kargil War Martyrs

Rank Name Regiment
Captain Vikram Batra 13 JAK RIF
Lieutenant Manoj Kumar Pandey 1/11 Gorkha Rifles
Captain Anuj Nayyar 17 Jat
Major Rajesh Singh Adhikari 18 Grenadiers
Major Vivek Gupta 2 Rajputana Rifles
Lieutenant Balwan Singh 18 Grenadiers
Rifleman Sanjay Kumar 13 JAK RIF
Captain Saurabh Kalia 4 JAT Regiment
Major Padmapani Acharya 2 Rajputana Rifles
Major Mariappan Saravanan 1 Bihar
Grenadier Yogendra Singh Yadav 18 Grenadiers
Lance Naik Kuber Singh Bhati 12 JAT Regiment
Grenadier Harbhajan Singh 18 Grenadiers
Naik Digendra Kumar 2 Rajputana Rifles
Lieutenant Keishing Clifford Nongrum 12 JAK Light Infantry
Sepoy Imliakum Ao 2 Naga Regiment
Havildar Chuni Lal 8 JAK Light Infantry
Captain Hanifuddin Rajputana Rifles
Naik Nand Lal 12 JAK Light Infantry
Major Padmapani Acharya 2 Rajputana Rifles

Kargil War Martyrs List Punjab

Rank Name Regiment Hometown
Lieutenant Colonel R. Viswanathan 18 Grenadiers Gurdaspur
Major H.S. Panag 13 JAK RIF Amritsar
Captain K.C. Batra 2 Rajputana Rifles Jalandhar
Captain Gurjinder Singh Suri 12 JAK LI Ludhiana
Lieutenant Hitesh Kumar Samra 13 JAK RIF Patiala
Naib Subedar Kanwaljit Singh 8 Sikh Mohali
Naib Subedar Karnail Singh 8 Sikh Hoshiarpur
Havildar Sukhjinder Singh 8 Sikh Ropar
Lance Naik Jasbir Singh 13 JAK RIF Gurdaspur
Sepoy Sukhwinder Singh 8 Sikh Amritsar
Sepoy Amarjit Singh 8 Sikh Ludhiana
Sepoy Jaspal Singh 13 JAK RIF Patiala
Sepoy Balwinder Singh 8 Sikh Mohali
Sepoy Harpreet Singh 8 Sikh Hoshiarpur
Sepoy Surjit Singh 8 Sikh Ropar
Sepoy Dalbir Singh 13 JAK RIF Gurdaspur
Sepoy Sandeep Singh 8 Sikh Amritsar
Sepoy Rajinder Singh 8 Sikh Ludhiana

Download Kargil War Martyrs List PDF

Free Download
Welcome to 1PDF!