Gram Sevek Book PDF

0.08 MB / 536 Pages
0 likes
share this pdf Share
DMCA / report this pdf Report
Gram Sevek Book

Gram Sevek Book

ग्रामसेवक भरती साठी कृषी आणि तांत्रिक विषयच अभ्यास करण्या साठी समाजशास्त्र विषय ज्ञान ,पंचायतराज व्यवस्था,कृषी विज्ञान तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्था ,आपत्ती व्यवस्थापन आधारित प्रश्न असतात ज्याची तयारी तुम्ही संपूर्ण ग्रामसेवक मार्गदर्शक सारख्या बुक्स मधून करू शकता. पुस्तक निवडून खरेदी करून Gramsevak साठी ची संपूर्ण तयारी करू शकतात.

ग्रामसेवक भरती साठी तुम्हाला सामान्य ज्ञानाची आणि चालू घडामोडींची माहिती अभ्यास करणे संपूर्ण ज्ञान असणे आवश्यक आहे. आम्ही ग्रामसेवक साठी सामान्य ज्ञानाची आणि चालू घडामोडींची विषयाची संपूर्ण माहिती देणारे Best पुस्तकांची यादी देणार आहोत. त्या पैकी तुम्ही एक चांगले सामान्य ज्ञानाची आणि चालू घडामोडींची च्या पुस्तक निवडून खरेदी करून ग्रामसेवक साठी ची संपूर्ण तयारी करू शकतात.

Gram Sevek Book PDF is not Available for Download

Check Price on Amazon
Welcome to 1PDF!