96 Kuli Maratha Surname with Gotra List PDF

1.46 MB / 76 Pages
0 likes
share this pdf Share
DMCA / report this pdf Report
96 Kuli Maratha Surname List

96 Kuli Maratha Surname with Gotra List

96 कुळी मराठा” एक इतिहासी समुदाय आहे ज्याची संख्या ९६ प्रमुख कुळांमध्ये विभागली जाते. ह्या समुदायाचा उगम महाराष्ट्रातील मराठा साम्राज्याच्या काळात झाला. या समुदायातील लोक वारंवार मराठा इत्यादी ओळखले जातात.या समुदायाच्या इतिहासात धर्म, संस्कृती, आणि युद्धकाळाचे महत्त्वपूर्ण भाग आहे. मराठा साम्राज्याच्या शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, राजाराम, तानाजी मालुसरे, बाजीराव पेशवा, आदि या मराठा समुदायाचे प्रमुख नेते होते.

त्यांच्या आडनावाची संख्या ४५०० असते. अधिक माहितीसाठी, या समुदायाच्या इतिहासात लोकशाही, युद्ध, राजकीय प्रणाली, आणि सांस्कृतिक विविधता याबाबतची अधिक माहिती उपलब्ध आहे.

96 कुळी मराठा आडनाव यादी

समुदाय आडनाव
यादव , जाधव यादव , जाधव , कामटे , जालींथरे , खडतरे , पठारे , घरात , साटम , तुपे , तनपुरे , घाग , जोगळे , अमीरते , घोणे , जयनाक
मोरे मोरे , मधुरे , देवकते , हरपळे , धायबर , मराठे , दरेकर , देवकर , आडावले
भोसले भोसले , घोरपडे , मालुसरे , कंक , लोखंडे , उबाळे
सिसोदे
चव्हाण चव्हाण , तावडे , गव्हाणे , हांडे , पानसरे , रणदिवे , काळभोर , इसपुते , केदार
शेलार शेलार , शेळके , काळेकर , शेतांगे , कुर्हाळे , म्हात्रे
कदम कदम , धुमाळ, फडतरे , वराडे , भिसे , बोराटे , भालेकर , देव्हारे , पलांडे , हिरे
राठोड राठोड, खंडागळे , भोरे , मागमाले , सपकाळ , शिरसाट , रायजाडे
चालुक्या चालुक्या , इंगळे , पिसाळ , चाळके , रणवरे , डुबल , महाले
साळुंके साळुंके , साळुंखे , पंधारे , पाटणकर , पाटोळे , शेवाळे , बाबर , पडवळ , मगर , रणधीर , रणपिसे , सोनावणे , गुंजाळ , लहाने , व्यवहारे , नवले लोंढे
शिंदे शिंदे , दळवी , उपासे , नागवे , नागणे , नागवडे , कराळे , जावळे , सावळे , जगताप , कांदे , कवडे
सावंत सावंत , वंजारे , कासके , शिवल , काठोर , अधिकारी , काराणे , घटार
सालव साळवी
लाड
निकम
अहिर
गंगनाईक गंगनाईक , महाकुळे , पुढारे , धुमक , कावारे , दिघे , हरणे
पवार पवार , बागवे , विचारे , इचारे , रेणुसे , जगधाने , रसाळ , लांडगे , बेणे , रोकडे , चांदणे , खैरनार , मालवडे , वाघाजे
गायकवाड
मोहिते
काळचुरी काळचुरी , कचरे , गोबरे , वासकर
महाडिक
माने
चुळखे
आंग्रे
चांदळे
काकडे
राणे
घाटगे
जगताप
ढमढेरे
जगदाळे
धावळे
दाभाडे
धुमाळ
थोरात
दळवी
नलावडे
पानसरे
पिसाळ
मालाप
फाळके
आंगणे
विचारे
मालसुरे
तावडे
खैरे
बागवे
राऊत
रेणुसे
वाघ
पांढरे
भोगळे
बागराव
भागवत
मुळीक
सुर्वे
क्षीरसागर
शितोळे
ठाकूर
शंकपाल
शिर्के
तुवर
माधुरे
महामबार
बांडे
तेजे
देवकाते
सांभारे
फाडके
हरपळे
दरबारे
कोकाटे
ढेकळे
थोटे
परते
पलांडे
पाठक
जगदाने
धायबर
पिंगळे
फडतरे
भोवरे
रसाळ
खडतरे
धागे
ढोने
मिसाळ
पठारे
बाबर
भोईटे
गव्हाणे
गवासे
ढमाले
पळाव
खंडागळे

Download 96 Kuli Maratha Surname with Gotra List PDF

Free Download
Welcome to 1PDF!